Ajankohtaista


Korjuukatsaus 2016


2.1.2017

Vuonna 2016 kasvatimme korjuumääriämme edellisestä vuodesta. Kotimaisen puun kysynnän odotetaan jatkuvan korkealla tasolla myös vuonna 2017. Olemme vastanneet kysynnän kasvuun optimoimalla resurssejamme sekä tehostamalla korjuuketjujen toimintaa.

Vuonna 2016 jokainen korjuuketju teki turvallisuus- ja ympäristöhavaintoja, joiden tarkoituksena oli saada kuljettajat havainnoimaan turvallisuus- ja ympäristöasioita jokapäiväisessä työskentelyssä. Havaintojen toivottiin myös saavan kuljettajat vaihtoehtoisia ja entistä turvallisempia sekä ympäristöä huomioonottavampia toimintatapoja. Havaintojen tekemistä jatketaan myös vuonna 2017.