Yritys


Metsä-Weljet Oy on vuonna 1994 perustettu yritys. Päätoimialana on koneellinen puunkorjuu. Metsä-Weljet Oy:llä on 5 harvesteriketjua, joista löytyvät sopivat ratkaisut aina ensiharvennuksilta järeisiin päätehakkuisiin. Kaikissa harvestereissamme on käytössä ajanmukaiset mittalaitejärjestelmät. Suurimmassa osassa kuormatraktoreistamme on käytössä kuormainvaaka. Lisäksi Metsä-Weljet Oy:llä on kaivinkone maanmuokkauksia, kannonnostoja ym. varten.

Metsä-Weljet Oy on mukana PEFC-metsäsertifiointijärjestelmässä sekä Koneyrittäjien liiton jäsen. Toimintaamme ohjaa laatujärjestelmä, joka on auditoitu Stora Enson Oyj:n toimesta. Henkilökuntamme ammattitaitoa kehitetään ja ylläpidetään aktiivisella kouluttautumisella, mikä takaa laadukkaan työnjäljen. Kuljettajamme osaavat soveltaa nykyaikaisia työskentelymenetelmiä tuottavasti ja kustannustehokkaasti sekä työturvallisuuden huomioon ottaen.

Yritys