Yritys


Metsä-Weljet Oy on vuonna 1994 perustettu yritys. Päätoimialana on koneellinen puunkorjuu. Toimimme Stora Enson Oyj:n laajavastuisena tähtiyrittäjänä. Metsä-Weljet Oy:llä on 5 omaa harvesteriketjua ja 4 sopimusyritystä, joilla on yhteensä 2 harvesteriketjua. Kalustostamme löytyvät sopivat ratkaisut aina ensiharvennuksilta järeisiin päätehakkuisiin. Kaikissa harvestereissamme on käytössä ajanmukaiset mittalaitejärjestelmät. Suurimmassa osassa kuormatraktoreistamme on käytössä kuormainvaaka. Lisäksi Metsä-Weljet Oy:llä on 1 ja sopimusyrittäjillämme 2 kaivinkonetta maanmuokkauksia, kannonnostoja ym. varten.

Metsä-Weljet Oy on mukana PEFC-metsäsertifiointijärjestelmässä sekä Koneyrittäjien liiton jäsen. Toimintaamme ohjaa laatujärjestelmä, joka on auditoitu Stora Enson Oyj:n toimesta. Henkilökuntamme ammattitaitoa kehitetään ja ylläpidetään aktiivisella kouluttautumisella, mikä takaa laadukkaan työnjäljen. Kuljettajamme osaavat soveltaa nykyaikaisia työskentelymenetelmiä tuottavasti ja kustannustehokkaasti sekä työturvallisuuden huomioon ottaen.

Yritys